Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczę się przez całe życie” program Comenius Partnerskie Projekty Szkół zawiadamia, że wniosek Zespołu Szkół uzyskał pozytywną akceptację komisji konkursowej i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Partnerami naszej Szkoły będą Szkoły z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.Drugie spotkanie szkół partnerskich projektu Comenius odbędzie się 15-19 lutego 2014 w miejscowości Hanower- Niemcy.

Osoby wytypowane do wyjazdu
w zamian za zaangażowanie w projekt to:Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.