Doradca Zawodowy

“Wybierz pracę, którą kochasz,
a nie będziesz musiał pracować
nawet przez jeden dzień w swoim życiu.”
Konfucjusz

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, umie samodzielnie wybrać szkołę , ma plany na przyszłość.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
- diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjno - zawodowe,
- pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
- udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych uczniom,
- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
- koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły,
- wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych.
Tematyka zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego będzie realizowana na godzinach wychowawczych oraz godzinach doraźnych zastępstw.

Konsultacje w aplikacji Teams
Poniedziałek - 14.00-14.30 (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Koordynator doradztwa zawodowego
Agata Ostrowska

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Copyright by efoto.waw.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.