Dyrekcjamgr Edyta Jakubowska
Dyrektor Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
mgr Beata Wardzińska
V-ce dyrektor Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieściemgr Anna Wyrwich
V-ce dyrektor Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Copyright by efoto.waw.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.