Komunikaty Dyrektora CKE w sprawie organizacji egzaminu maturalnego w 2018 r.

Egzamin czeladniczy Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Copyright by efoto.waw.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.