CEREMONIAŁ SZKOŁY


Uroczystość przekazania sztandaru


        28 kwietnia 2011r. był dla Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście dniem szczególnym. Po półrocznych przygotowaniach pełnych wytężonej pracy nauczycieli, rodziców i uczniów udało się doprowadzić do szczęśliwego końca ogromne przedsięwzięcie, jakim było zorganizowanie uroczystości przekazania Zespołowi sztandaru.

        Sztandar został ufundowany przez Rodziców i Wójta Gminy Nowe Miasto, Pana Sławomira Zalewskiego. Inicjatywę wsparli także mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, absolwenci naszych szkół, którzy zakupili symboliczne gwoździe.

        Uroczystość rozpoczęła msza św. celebrowana przez proboszcza naszej parafii, Ks. Wojciecha Brzozowskiego, podczas której nastąpiło poświęcenia sztandaru. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, przedstawiciele uczniów, nauczyciele i poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół.        Oficjalna uroczystość odbywała się w hali sportowej Zespołu Szkół, gdzie nastąpiło przekazanie sztandaru z rąk Rodziców na ręce Pana Wójta, który uroczyście wręczył sztandar Pani Dyrektor Edycie Jakubowskiej. Następnie Standar przejmowały poczty reprezentujące poszczególne szkoły wchodzące w skład Zespołu. Po odczytaniu aktów ufundowania i przekazania nastąpiła oficjalna prezentacja sztandaru, którego projekt graficzny wykonała Pani Wicedyrektor Beata Wardzińska.

        Przemówienia, podziękowania i wbijanie symbolicznych gwoździ zakończyły drugą część uroczystości. Następnie uczniowie przedstawili spektakl słowno-muzyczny opisujący historię szkoły, Nowego Miasta i Unii Europejskiej. Całą imprezę uświetniła swoim występem młodzieżowa orkiestra z Jońca.        Kulminacyjnym punktem uroczystości była ponowna prezentacja sztandaru i odśpiewanie hymnu szkoły, do którego słowa napisała Pani Wicedyrektor Teresa Klimkowska, a muzykę skomponował Pan Artur Miler.


Hymn Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej

słowa: Teresa Klimkowska, muzyka: Artur Miler


Ref.
Stąd nam do Europy blisko
i nie ma w szkole nudnych dat.
Umiemy wierzyć w cud nad Wisłą,
On tutaj się przydarza nam.
Idziemy ręka w rękę zgodnie,
jak nam dyktuje Unii nurt,
Mądrzejsi o te dni, tygodnie,
które spędzamy razem tu.

Klasy I-III

Umiemy czytać, umiemy pisać,
Już nam niestraszny byle zwierz.
Szkoła nauczy, szkoła wychowa,
szkoła pokaże, kim człowiek jest.

Gimn.

Szkoła wyjaśni nieproste rzeczy,
Pomoże w przyszłość zrobić krok.
Zapali światło, gdy mrok na świecie
I przeprowadzi przez ten mrok.

Ref.
Stąd…

LO:

Wśród światłych ludzi, wśród ludzi bliskich
Kwitną nam serca, dusza lśni.
Z głową w obłokach, zawsze pogodni
czerpiemy mądrość z całych sił.

Wszyscy:

Bo mądrość w cenie, wiedza to wartość,
więc jak drogowskaz szkoła jest.
Pośród przyjaciół łatwiej o słowa,
które ogarną życia sens.

Ref.
Stąd…

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Copyright by efoto.waw.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.