KADRAKadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście w roku szkolnym 2018/2019

Nazwisko i imię nauczyciela Strona nauczyciela Nauczany przedmiot
mgr Arczewska Gabriela
ZOBACZ
przyroda, fizyka.
mgr Banecka Małgorzata
ZOBACZ
nauczanie wczesnoszkolne
mgr Bilińska Gabriela
ZOBACZ
wychowanie fizyczne
mgr Bojarska Jolanta
ZOBACZ
język angielski
mgr Buras Monika
ZOBACZ
język rosyjski
mgr Cichewicz Ewa
ZOBACZ
nauczanie wczesnoszkolne
mgr Dylewska Grażyna
ZOBACZ
nauczanie wczesnoszkolne
mgr Dziegielewska Elżbieta
ZOBACZ
pedagog
mgr Grabarczyk Katarzyna
ZOBACZ
język rosyjski
mgr Kozłowski Krzysztof
ZOBACZ
język angielski, wychowanie fizyczne
mgr Kunkowska Teresa
ZOBACZ
nauczanie wczesnoszkolne
mgr Michalska Teresa
ZOBACZ
biblioteka
mgr Oreszczuk Magdalena
ZOBACZ
nauczanie wczesnoszkolne
mgr Palewska Beata
ZOBACZ
język polski
mgr Radecka Agnieszka
ZOBACZ
religia
mgr Ruciński Przemysław
ZOBACZ
Matematyka, informatyka
mgr Sadowski Zdzisław
ZOBACZ
wychowanie fizyczne
mgr Sarnecka Renata
ZOBACZ
język polski
mgr Smukowska Grażyna
ZOBACZ
historia, język polski
mgr Stalmirski Jacek
ZOBACZ
wychowanie fizyczne
mgr Strzałkowska Bogumiła
ZOBACZ
matematyka, informatyka
mgr Szymański Włodzimierz
ZOBACZ
język angielski
mgr Wardzińska Beata
ZOBACZ
Plastyka
mgr Warmiak Dorota
ZOBACZ
nauczanie wczesnoszkolne
mgr Wiśniewska Agnieszka
ZOBACZ
matematyka
mgr Wodzyńska Dorota
ZOBACZ
matematyka, fizyka
mgr Wróblewska Agnieszka
ZOBACZ
religia, wychowanie do życia w rodzinie.
mgr Wyrwich Anna
ZOBACZ
język rosyjski
mgr Żarek Teresa
ZOBACZ
matematyka, świetlica szkolna
mgr Bogusława Majewska język polski
Monika Zawadzka - Wiktrowicz opiekun świetlicy
ks. Paweł Szymański religia
Anna Fałczyńska nauczanie wczesnoszkolne

Kadra pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście w roku szkolnym 2018/2019

Nazwisko i imię nauczyciela Wykształcenie kwalifikacje Nauczany przedmiot
Arczewska Gabriela mgr z przyg.pedag. rolnictwo, studia podyplomowe: przyroda, fizyka, kurs kwalifikacyjny wychowanie do życia w rodzinie fizyka z astronomią, wychowanie do życia w rodzinie
Bilińska Gabriela mgr z przyg. pedag. nauczanie początkowe, studia podyplomowe geografia, wych-fiz. geografia, wychowanie fizyczne,
Buras Monika mgr z przyg.pedag. filologia rosyjska, międzynarodowy certyfikat z j. rosyjskiego w biznesie język rosyjski
Bojarska Jolanta mgr z przygotowaniem pedagogicznym, filologia angielska język angielski
First Ewa mgr z przyg.pedag. biologia, studia podyplomowe ochrona środowiska biologia
Grabarczyk Katarzyna mgr z przyg. pedag. filologia rosyjska, studia podyplomowe język polski język rosyjski
Klimkowska Teresa mgr z przyg. pedag. filologia polska, studia podyplomowe historia, zarządzanie oświatą język polski
Kozłowski Krzysztof mgr z przyg.pedag. filologia angielska, studia podyplomowe wych-fiz. zdrowotne i korektywa, uprawnienia trenerskie język angielski, wychowanie fizyczne
Marczuk Agnieszka mgr z przyg.pedag. wych.fiz. studia podyplomowe edukacja dla bezpieczeństwa, po wychowanie fizyczne
Michalska Teresa mgr z przyg. pedag. nauczanie początkowe, zajęcia komputerowe, studia podyplomowe biblioteka biblioteka
Ostrowska Agata mgr z przyg.pedag. historia studia podyplomowe wos, po wiedza o społeczeństwie
Palewska Beata mgr z przyg. pedag. filologia polska, studia podyplomowe wiedza o kulturze. język polski
Ruciński Przemysław mgr z przyg.pedag. matematyka z informatyką. informatyka
Sadowski Zdzisław mgr pedagogika – rewalidacja, studia podyplomowe wych. fiz. wychowanie fizyczne,
Stalmirski Jacek mgr z przyg.pedag. wych. fiz. wychowanie fizyczne
Smukowska Grażyna mgr z przyg.pedag. historia, studia podyplomowe język polski historia,
Strzałkowska Bogumiła mgr przyg. pedag. matematyka studia podyplomowe informatyka matematyka
Wardzińska Beata mgr z przyg. pedag . technika, plastyka, studia podyplomowe matematyka, zarządzanie oświatą plastyka, zajęcia artystyczne zajęcia techniczne
Wardzyńska Izabella mgr z przyg. pedag. filologia polska. język polski
Wiśniewska Agnieszka mgr z przyg. pedag. chemia. chemia
Wodzyńska Dorota mgr z przyg. pedag. matematyka, studia podyplomowe fizyka matematyka fizyka
Wróblewska Agnieszka mgr z przyg.pedag. teologia, studia podyplomowe wychowanie do życia w rodzinie religia wychowanie do życia w rodzinie.
Wyrwich Anna mgr z przyg. pedag. filologia rosyjska, studia podyplomowe edukacja dla bezpieczeństwa - przysposobienie obronne język rosyjski
Zalewska Hanna mgr z przyg. pedag. matematyka, studia podyplomowe fizyka matematyka

Kadra pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście w roku szkolnym 2018/19

Nazwisko i imię nauczyciela Wykształcenie kwalifikacje Nauczany przedmiot
First Ewa mgr z przyg.pedag. biologia, studia podyplomowe ochrona środowiska. biologia,
Grabarczyk Katarzyna mgr z przyg. pedag. filologia rosyjska, studia podyplomowe język polski. język rosyjski,
Jakubowska Edyta mgr z przyg.pedag. filologia polska, studia podyplomowe historia, zarządzanie oświatą język polski
Marczuk Agnieszka mgr z przyg.pedag. wych. fiz. studia podyplomowe edukacja dla bezpieczeństwa, po. wychowanie fizyczne
Klimkowska Teresa mgr z przyg.pedag. filologia polska, studia podyplomowe historia, zarządzanie oświatą język polski
Ostrowska Agata mgr z przyg. pedag. historia, studia podyplomowe po, przedsiębiorczość. wos, podstawy przedsiębiorczości
Piechocińska Agnieszka mgr z przy. pedag geografia, studia podyplomowe wos, przedsiębiorczość geografia
Stalmirski Jacek mgr z przyg. pedag wych. fiz. wychowanie fizyczne.
Strzałkowska Bogumiła mgr przyg. pedag. matematyka, studia podyplomowe informatyka technika informacyjna, matematyka
Wardzyńska Izabella mgr z przyg. pedag. filologia polska język polski
Wiśniewska Agnieszka mgr z przyg. pedag. chemia studia podyplomowe matematyka chemia
Wróblewska Agnieszka mgr z przyg.pedag. teologia, studia podyplomowe wychowanie do życia w rodzinie wychowanie do życia w rodzinie
Zalewska Hanna mgr z przyg. pedag. matematyka, studia podyplomowe fizyka fizyka z astronomią matematyka,
Zaniewski Zbigniew mgr z przyg. pedag. filologia germańska z językiem angielskim, studia podyplomowe wychowanie do życia w rodzinie język angielski

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Copyright by nowemiasto.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.