Pedagog szkolny

mgr Elżbieta Dzięgielewska absolwent:
1. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie kierunek pedagogika wczesnoszkolna

2. Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku kierunek logopedia – studia podyplomowe

3. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie kierunek resocjalizacja – studia podyplomowe

4. Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog szkolny – studia podyplomowe

5. posiadacz certyfikatu„Kinezjologii Edukacyjnej Brain Gym” oraz Certyfikatu międzynarodowego „Kinezjologii Edukacyjnej”


Zadania pedagoga szkolnego - czytaj

Rozkład tematów do realizacji w czasie spotkań z pedagogiem szkolnym - czytaj

Kilka uwag o wychowaniu - czytaj

Jak pomóc dzieciom nieakceptowanym - czytaj

Niebieski Wieloryb. Na czym polega ta gra? - czytajPOMOC

O801/140068 codziennie od 16 do 21 Pomarańczowa linia pomaga rodzicom, których dzieci piją
0800/120002 pon.-sob 10-22 Bezpłatna Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
0801/12120359 Bezpłatna Infolinia dla osób z problemem narkotykowym "Powrót z U"
0801/199990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania codziennie od 16-21

Dokumenty
Ważne adresy i tel.
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płońsku  - 
023 6622954
• Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Ciechanowie  - 
023 6780452
• Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Płońsku   
• Poradnia Szansa  - 
023 6624466

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  - 
023 6627549

• Koło Pomocy Rodzicom Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Płońsku  - 
023 6621035
• Poradnia PSYCHE w Płońsku   
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście  - 
023 6614275
• Policja w Nowym Mieście  - 
023 6614007
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  - 
023 6614070
• Sąd Rodzinny w Płońsku  - 
023 6622118
• Fundacja ARKA   
Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Copyright by efoto.waw.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.