1.    Wykaz podręczników obowiązujących w klasie II Liceum Ogólnokształcącego rok szkolny 2020/2021

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo /Nr Dopuszczenia

1.

 

Religia

 

 

Moje miejsce w świecie

 

Red. J. Szpet

 

Św. Wojciech 5218/2012

2.

 

J. polski (poziom podstawowy i rozszerzony )

                                              

 

 

Ponad słowami II.

(część 2.1 oraz część 2.2)

 

 

 

M. Chmiel, Anna Równy

 

 

Nowa Era

425/3/2013/2015

 

3.

 

J. angielski  (język pierwszy i rozszerzony )

New Matura Explorer- 3

Podręczni +zeszyt ćwiczeń

John Hughes

Nowa Era

 698/3/2014/2015

4.

 

J. angielski  ( język drugi)

 

Oxford Soluctions,        Pre-Intermediate

Podręcznik +zeszyt ćwiczeń

T. Falla, P.A. Davies

733/2/2015

6.

 

J. rosyjski (język pierwszy i rozszerzony)

Wot i my 2 + zeszyt ćwiczeń

 

 

 

Małgorzata Wiatr- Kmieciak Sławomira Wujec

PWN

294/2/2012/2015

Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego –podrecznik-zakres podstawowy

Monika Zdunik

Swietłana Galant

PWN

 

 

7.

 

J. rosyjski ( język drugi)

 

Wot i my 2 + zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Wiatr- Kmieciak Sławomira Wujec

PWN

294/2/2012/2015

8.

Chemia (poziom rozszerzony)

 

 

 

To jest chemia 1

M. Litwin

Szarlota Styka-Wlazło

Joanna Szymańska

Nowa Era

528/1/2012/2015

9.

 

Wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

 

W centrum uwagi. Podręcznik dla Lo i technikum. Zakres rozszerzony cz. 1.

A.      Janicki

M. Menz

J. Kięczkowska

Nowa Era

630/1/2012/2015

10.

 

Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)

 

 

 

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Tomasz Maćkowski

Nowa Era

525/2012

12.

 

Geografia

 (poziom rozszerzony)

 

Oblicza geografii cz.1+karty pracy

Oblicza geografii cz.2+karty pracy

Podręcznik dla Lo i technikum zakres rozszerzony

Cz. 1 Roman Malarz

Marek Więckowski

Cz. 2 Tomasz Rachwał

Cz. 1 Nowa Era

501/1/2012/2015

Cz. 2 501/2/2013/2016

13.

 

Biologia

 (poziom rozszerzony)

 

 

Biologia na czasie 1

Biologia na czasie 2

M. Guzik

E. Jastrzębska

R. Kozik

R. Matuszewska

E. Pyłka-Gutowska

W. Zamachowski

Nowa Era

564/1/2012/2015

564/2/2013/2016

15.

 

Matematyka

(poziom podstawowy)

 

 

 

 

Matematyka 2- zakres podstawowy.

 

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

 

Nowa Era

360/2/2013/2015

16.

 

 

Historia

(poziom rozszerzony)

Zrozumieć przeszłość cz.1 starożytność i średniowiecze

Cz.2 Dzieje nowożytne

 

Ryszrd Kulesza

Krzysztof Kowalewski

 

Paweł Klimt

Piotr Galik

Nowa Era

642/1/2013

 

642/2/2014

17.

Przyroda

(przedmiot uzupełniający)

 

Przyroda 1

Przyroda 2

M. Galikowski

R. Wassa

M. Kaczmarczyk

A. Mrzigod

J. Mrzigod

M. Więckowski

Nowa Era

658/1a/2013

 

658/2/c/2013

18.

Język niemiecki

(język drugi)

Alles klar Neu 2

Zakres podstawowy

K. Łuniewska

Z. Wąsik

WSiP

679/5/2014/2016

 

 

 

2.    Wykaz podręczników obowiązujących w klasie III Liceum Ogólnokształcącego rok szkolny 2020/2021

L.p.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawnictwo /Nr Dopuszczenia

1.

 

religia

 

 

Moje miejsce w rodzinie

 

Red. J. Szpet

 

Św. Wojciech 2816/2014

2.

 

j. polski PP

 

 

Ponad słowami

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

 

M. Chmiel, Anna Równy,             R. Pruszczyński

Nowa Era

425/5/2014/2016

3.

 

j. angielski

 (język pierwszy i rozszerzony )

Oxford Matura Trainer – poziom podstawowy

 

Gregory I. Manin

Oxford 688/1/2014/2016

Oxford Matura Trainer – poziom rozszerzony

Rachel Harding

Oxford 688/2/2014

4.

 

j. angielski

 ( język drugi)

 

Oxford Soluctions,        Intermediate

T. Falla, P.A. Davies

Oxford

733/3/2015

6.

 

j. rosyjski (język pierwszy i rozszerzony)

Wot i my 3”+ zeszyt ćwiczeń

 

 

 

Małgorzata Wiatr- Kmieciak Sławomira Wujec

PWN

324/3/2011/z1/2

Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego –podrecznik-zakres podstawowy

Monika Zdunik

Swietłana Galant

PWN

 

 

7.

 

j. rosyjski ( język drugi)

 

Wot i my 3”

Małgorzata Wiatr- Kmieciak Sławomira Wujec

PWN

324/3/2011/z1/2015

9.

 

Wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

 

W centrum uwagi. Podręcznik dla Lo i technikum. Zakres rozszerzony cz. 2.

B.      Janicki

K. Święcicki

 

 

Nowa Era

630/2/2014/2015

10.

 

Historia i społeczeństwo

(przedmiot uzupełniający)

 

 

 

 

 

Poznać przeszłość. Europa i Świat

 

 

K. Kłodziński

T. Krzemiński

Nowa Era

659/4/2015

12.

 

Geografia

(poziom rozszerzony)

 

Oblicza geografii cz.3+karty pracy

Podręcznik dla LO i technikum zakres rozszerzony

Marek Więckowski

Roman Malarz

Nowa Era

501/3/2014

13.

 

Biologia

(poziom rozszerzony)

 

 

Biologia na czasie 2

 

F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk, A. Kula, M. Marko-Wałowska,

 

Nowa Era

564/2/2013/2016

Biologia na czasie 3

F. Dubert, M. Jurgowiak,            S. Krawczyk, M. Marko-Wałowska,

 

Nowa Era

564/3/2014

15.

 

Matematyka 

 

 

 

 

Matematyka 3- zakres podstawowy.

 

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

 

Nowa Era

360/3/2014/2016

16.

Chemia

(poziom rozszerzony)

To jest chemia 2

M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymańska

Nowa Era

528/2/2013/2016

17.

Przyroda

(przedmiot uzupełniający)

Przyroda 2

M. Galikowski

R. Wassa

M. Kaczmarczyk

A. Mrzigod

J. Mrzigod

M. Więckowski

Nowa Era

658/1a/2013

 

658/2/c/2013

18.

Historia

(poziom rozszerzony)

Zrozumieć przeszłość. Część 3 lata 1815-1939

Zrozumieć przeszłość. Część 4. Dzieje najnowsze po 1939 roku

Jarosław Kłaczkow,

Agnieszka Zielińska

Nowa Era

642/3/2014

 

642/2/2015