"B&N czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony" Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście przystąpiły w roku szkolnym 2015/2016 do realizacji programu profilaktycznego "B&N czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony". Program będzie realizowany jako działanie długofalowe, a jego zakończenie zaplanowano na rok 2020.

Program "B&N czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony" jest programem profilaktycznym realizowanym w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zyskał aprobatę i uznanie Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, którzy objęli program honorowym patronatem.

Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - Wydział Ruchu Drogowego.

Koordynatorami programu w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej są nauczyciele:
Pani Ewa Chyczewska, Pani Anna Fałczyńska.


Cele programu:
a)zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach poprzez wzrost świadomości osób zmotoryzowanych i pieszych,
b) zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów o 5% w każdym roku,
c) efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
d) zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.


Formy działalności
a) propagowanie mody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
b) promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
c) prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,
d) organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,
e) nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami i organizacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.