REKRUTACJA


Do klas I obowiązkowo zapisujemy dzieci urodzone w 2014 roku zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Natomiast rodzice dzieci urodzonych w roku 2015 mają prawo wyboru, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole.

– zgłoszenie - załącznik nr 1 world (pobieranie)

– zgłoszenie - załącznik nr 1 pdf (pobieranie)

      W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć do sekretariatu zgłoszenie w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły lub wypełniony wniosek i kopię skróconego aktu urodzenia, w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

      Wnioski o przyjęcie do klasy I dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.

– wniosek – załącznik nr 2 world (pobieranie)

– wniosek – załącznik nr 2 pdf (pobieranie)

Zgłoszenia oraz wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 16:00 lub ze strony internetowej szkoły - www.nowemiasto.edu.pl

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2020/2021 (pobieranie)


Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Copyright by efoto.waw.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.