SAMORZĄD

Skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Nowym Mieście1. Nelly Nowocińska 2LO – PRZEWODNICZĄCA SU
2. Ewa Kozarzewska 7a – ZASTĘPCA PRZEW. SU
3. Weronika Warmiak 7a – SEKRETARZ SU
4. Patrycja Małecka 6b – SKARBNIK SU
5. Kornelia Oreszczuk 3a – członkini z klas 1-3
6. Amelia Grzelakowska 3b – członkini z klas 1-3

Opiekunowie SU:
Magdalena Oreszczuk, Izabella Wardzyńska, Przemysław Ruciński

Plan pracy samorządu

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.