Stypendyści Prezesa Rady MinistrówRok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2019/2020Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017       Dnia 17 listopada 2016r. w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów.

      Na tej wyjątkowej gali stypendium otrzymał uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście, grupa mundurowa, MARCIN JAKOWSKI. To wyjątkowe wyróżnienie dla najlepszych i najpracowitszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Marcin otrzymał z rąk pana Jacka Zawiślińskiego, dyrektora Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie, oraz pani Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i pani Anny Dumińskiej-Kierskiej, Wicestarosty Powiatu Płońskiego. W tej wyjątkowej chwili Marcinowi towarzyszyła Mama oraz Dyrekcja szkoły.

      Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna oraz cała społeczność szkolna składa Marcinowi Jakowskiemu i jego Rodzicom serdeczne gratulacje, ponadto pragnie wyrazić szczególne wyrazy uznania.Rok szkolny 2015/1016

Dnia 19 listopada 2015r. w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Na tej wyjątkowej gali stypendium otrzymała uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście Katarzyna Osińska. To wyjątkowe wyróżnienie dla najlepszych i najpracowitszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Katarzyna otrzymała z rąk pani Agaty Pawłowskiej, dyrektora Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie, oraz pani Doroty Sokołowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, i pani Anny Dumińskiej-Kierskiej, wicestarosty powiatu płońskiego. W tej wyjątkowej chwili Kasi towarzyszyli Rodzice oraz Dyrekcja szkoły.

Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna oraz cała społeczność szkolna składa Kasi Osińskiej oraz jej Rodzicom serdeczne gratulacje oraz pragnie wyrazić szczególne wyrazy uznania.

Anna WyrwichRok szkolny 2014/1015

Po raz kolejny najzdolniejszy i najpracowitszy uczeń naszego Liceum Ogólnokształcącego, podczas uroczystej gali zorganizowanej i prowadzonej przez Dyrektora Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie panią Agatę Pawłowską, otrzymał Dyplom i Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Paweł Słupski uczeń klasy IIIA Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście otrzymał to zaszczytne wyróżnienie w niezwykłej scenerii Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej.

Jesteśmy dumni, że Paweł Słupski swoją pasją, pracą i zaangażowaniem daje nam powód do dumy. Dyrekcja i cała społeczność szkolna składają serdeczne gratulacje Pawłowi i jego rodzicom Państwu Agnieszce i Tadeuszowi Słupskim.Uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów


Pawłowi i jego Rodzicom gratulacje złożyła:
Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Mieście Edyta Jakubowska.Pawłowi i jego Rodzicom gratulacje złożył:
Pan Andrzej Stolpa Starosta Płoński.Pawłowi i jego Rodzicom gratulacje złożył:
Pan Mirosław Kożlakiewicz Poseł na Sejm RP.Stypendyści z Powiatu Płońskiego z Rodzicami i Dyrektorami szkół.Rok szkolny 2013/1014

UCZENNICA KL. III LO W NOWYM MIEŚCIE
STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

 

„ Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach.”

autor nieznany

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

 


           Angelika Krawczyk uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia stypendium odbyła się 9 grudnia 2013r. w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Angelika jest nie tylko wspaniałą, zdolną uczennica, osiągającą wysokie wyniki w nauce, ale także osobą bardzo ciepłą, zaangażowaną w wiele przedsięwzięć na rzecz społeczności szkolnej. Serdecznie gratulujemy tak wielkiego sukcesu i życzymy, aby ten sukces udało się przekuć w inne.

 

Serdeczne gratulacje dla Angeliki, która jest dumą naszej szkoły! Ogromne podziękowania i słowa uznania kierujemy również do rodziców naszej stypendystki.

Edyta Ewa Jakubowska
Dyrektor Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej

w Nowym MieścieRok szkolny 2012/1013W gmachu Akademii Humanistycznej w Ciechanowie (30 listopada 2012 r.) odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Magdalena Wróblewska- uczennica kl. III Liceum Ogólnokształcacego. Ten sukces zawdzięczając swojej ciężkiej pracy- serdecznie gratulujemy.Rok szkolny 2011/1012


Już po raz kolejny najzdolniejsi i najpracowitsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zostali nagrodzeni Stypendiami Prezesa Rady Ministrów.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło 25 listopada 2011 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie . Miło nam donieść, że naszymi reprezentantkami były dwie uczennice Katarzyna Żebrowska i Sylwia Malinowska. Kasia jest uczennicą III klasy Liceum Ogólnokształcącego osiągnęła średnią ocen za ubiegły rok 4,9; natomiast Sylwia okazała się najlepszą uczennicą Technikum Agrobiznesu ze średnią 4,7.

Serdeczne gratulacje dla uczennic, które są dumą naszej szkoły! Ogromne podziękowania i słowa uznania kierujemy również do rodziców naszych stypendystek.

Dyrekcja Zespołu Szkół

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Copyright by efoto.waw.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.